Maak kennis met Marion Dijksterhuis

Marion Dijksterhuis

In deze rubriek maken we kennis met een van de (nieuwe) leden van VNO-NCW Midden. Dit keer met Marion Dijksterhuis van HR-adviesbureau Beljon + Westerterp en kennispartner Middelpunt en Midden{in.

Mijn naam is Marion Dijksterhuis, 51 jaar, getrouwd en heb twee dochters van 21 en 18 jaar. Sinds een jaar ben ik werkzaam als regiodirecteur Oost bij Beljon + Westerterp, daarvoor was ik zes jaar actief als regiodirecteur Noord. Vanuit mijn goede ervaring met VNO-NCW in regio Noord en omdat regio Oost- Midden voor mij persoonlijk onbekend terrein is, heb ik contact gezocht met Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden.

Onze organisatie is een landelijk fullservice HR-bureau en actief in de publieke en private sector in het hogere marktsegment (management, directie, bestuurders, toezichthouders). Beljon + Westerterp biedt gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van recruitment, development en interim management. Wij helpen mensen en organisatie hun talenten en mogelijkheden optimaal te benutten. Human capital is met name in deze tijden van schaarste een groot goed en verdient een plek op de strategische agenda.

Ons onderscheidend vermogen zit in de ‘human touch’. We hebben warme en oprechte interesse in mensen, kunnen ons goed inleven in de complexiteit en uitdagingen waar organisaties voor staan en dit doorvertalen naar juiste keuzes als het gaat om verdere organisatieontwikkeling. We adviseren opdrachtgevers bij het opstellen van passende functieprofielen, arbeidsmarktcommunicatie en het selecteren van de juiste sollicitanten qua persoonlijkheid, motivatie, ambities en competenties, kennis en ervaring. Daarnaast ondersteunen we bij het inrichten en trainen van sollicitatiecommissies en ontwikkelen we assessments op maat. Als partner in business ontzorgen we opdrachtgevers en adviseren we in het proces van het maken van duurzame keuzes.

Rode draad is waarde toevoegen, voor en door mensen. Ook voor medewerkers die een loopbaanswitch willen maken binnen of buiten de organisatie. Onze loopbaancoaches onderzoeken passie, talenten, drijfveren, ambities en persoonlijkheid om medewerkers in hun kracht te zetten en te spiegelen en reflecteren op loopbaankeuzes. Naast deze individuele trajecten helpen we ook teams in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld bij zelfsturing, leiderschapsontwikkeling en zelfevaluaties. 

We zijn lid van VNO-NCW Midden, omdat we belang hechten aan een warm regionaal netwerk. De consultants in regio Oost zijn werkzaam vanuit onze kantoren in Zwolle en Hengelo en als lid aangesloten bij VNO-NCW in Twente, de Achterhoek en Zwolle. Als Middelpunt-kennispartner willen we graag een bijdrage leveren in het versterken van de regio door onze kennis en ervaring te delen en het creëren van verdere verbindingen binnen de regio.

We verwachten inspirerende ondernemers te ontmoeten met een gezamenlijk belang om de regio sterker te maken. VNO-NCW Midden biedt hiervoor het platform en fungeert als vliegwiel in het creëren van ‘Joint Midden ventures’ .

Contact

Marion Dijksterhuis
www.beljon.westerterp.nl